• en
 • sv
 • Bakgrunds­kontroller – Rekrytering, förvärv och affärsrelationer

  Har du rätt beslutsunderlag inför anställning av ny personal, förvärv och affärsrelationer? Vi levererar pålitliga bakgrundskontroller för att skapa största möjliga trygghet vid viktiga beslut.

  År 2008 introducerade 2Secure bakgrundskontroller på den svenska marknaden. Hittills har vi utfört mer än 12 000 kontroller. Vårt oberoende gör oss unika och vi delar gärna med oss av den gedigna kompetens och erfarenhet vi samlat på oss under åren. Våra uppdragsgivare är både företag, organisationer och myndigheter. Vi är marknadsledande och vi har gått i frontlinjen för branschen som helhet i Sverige.

  Vi hjälper dig genom hela processen

  Vår roll är av både konsultativ och rådgivande. Vi bygger långsiktiga relationer med våra

  uppdragsgivare och bistår med hjälp, hela vägen fram till implementeringen av avtal. Vår lösning skräddarsys efter dina behov. Det är alltid syftet styr när vi gör en bakgrundskontroll. Både analysmetod och rapportformat anpassas till din specifika situation och organisation.

  Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

  Bakgrundskontroll vid anställning av ny personal

  När en ny rekrytering ska göras till företaget vill man som chef ha så mycket som möjligt på bordet innan man fattar beslut. Naturligtvis får man mycket information vid en intervju avseende personlighet, bemötande och så vidare, men för att veta om till exempel uppgifter kring tidigare arbeten och utbildningar överensstämmer med den information som kandidaten lämnat i sitt cv behöver man göra en bakgrundskontroll.

  En bakgrundskontroll görs dels för att verifiera uppgifter i cv och för att se om det finns avvikelser som måste diskuteras, men också för att urvalsprocessen ska bli så rättvis som möjligt. Den som lämnar osanna uppgifter eller friserar sitt cv ska inte få förtur framför den som är ärlig.

  Rätt förutsättningar vid rekrytering

  En rekrytering är ett mycket viktig process för ett företag. För ett företags tillväxt och framgång är det av stor vikt att man lyckas anställa rätt person för tjänsten. Därför erbjuder vi heltäckande bakgrundskontroller av de arbetssökande som innefattar kontroll och verifiering av cv samt information om negativa upptäckter som kan vara av värde att veta utifrån tjänsten.

  Genom en noggrann bakgrundskontroll inför en rekrytering gör du anställningsprocessen trygg både för de sökande och för företaget, och minimerar dessutom risken att anställa en person på falska premisser. En felrekrytering kan skada varumärket och innebära stora kostnader. 2Secure har genom åren genomfört mer än 12 000 bakgrundskontroller och står för en oberoende och professionell kontroll som anpassas efter företagets behov och krav.

  Vad är en bakgrundskontroll?

  Enligt de undersökningar riktade till personalchefer som Stockholms Handelskammare utför varje år, är det mycket vanligt att företag utför bakgrundskontroller inför nyrekryteringar av personal. Men vid en närmare granskning visar det sig snart att företagen har mycket olika uppfattningar av vad en bakgrundsundersökning egentligen innebär. Vissa nöjer sig med att beställa ett utdrag ur belastningsregistret, andra låter de arbetssökande genomgå ett personlighetstest.

  Enligt oss är inget av ovanstående ett bra exempel på en bakgrundskontroll. Visst kan det vara intressant att veta om en person har fällts eller misstänkts för något brott, eller vad han eller hon har för personliga kvaliteter, men en bakgrundskontrolls huvuduppgift ska inte vara att kontrollera huruvida den sökande har kompetensen som behövs för yrket.

  Bakgrundskontrollens huvudsakliga syfte

  En bakgrundskontroll är att verifiera de uppgifter den sökande lämnat, alltså dennes cv, samt att samla in den offentliga information som finns att tillgå om personen. Syftet är som sagt inte att bedöma den sökandes kompetens, utan att undersöka om det kan finnas framtida risker med att anställa personen. Vilken information som ska anses vara väsentlig står dessutom alltid i relation till vilken tjänst det rör sig om.

  Regelefterlevnad (compliance)

  De regler som företag måste efterleva blir med tiden fler och ofta mer komplexa.

  Regelefterlevnad (compliance)

  De regler som företag måste efterleva blir med tiden fler och ofta mer komplexa. Detta gäller inte minst för banker, finansinstitut och försäkringsbolag som tvingas anpassa sin verksamhet efter allt mer omfattande europiska och internationella regelverk.

  Ägare, styrelse och ledning har det yttersta ansvaret för att se till att nyckelpersoner i företag besitter rätt kompetens och är lämpliga för gällande befattning. Det är därför viktigt att säkerställa att uppgifter som lämnas i självdeklarationer och i CV är korrekta. Bland annat hjälper vi företag med ledningsprövningar enligt bland annat Solvens II och EBAs riktlinjer mfl.

  Förvärv / Due Diligence / M&A

  Missa inte att en due diligence vid förvärv också bör omfatta de fysiska personerna bakom bolaget.

  Förvärv / Due Diligence / M&A

  Att förvärva ett företag är en stor och strategiskt viktig affär. Kanske ska befintliga ägare och/eller ledningspersoner följa med i förvärvet? Vi hjälper dig att verifiera och kontrollera. Vi tar fram fakta och analyserar nyckelpersoner i syfte att ge er underlag inför er förhandling och under pågående process. Kraven på transparens ökar och med detta självklart även kravet att agera rätt och leva efter de regler och värderingar som finns.

  Affärsrelationer

  Vet du vem är det du gör affärer med?

  Affärsrelationer

  Flertalet företag och organisationer har många samarbetspartners och leverantörer. Inte sällan är det en förutsättning för att kunna utvecklas och skapa tillväxt. Men vem är det du gör affärer med?

  • Är din nya franchisetagare lämplig att representera ert varumärke?
  • Vem står bakom städbolaget som vistas i era lokaler, har de tillgång till samtliga nycklar och därmed utrymmen?
  • Har ni outsourcat delar av er verksamhet, till vem/vilka?
  • Hur ser era underleverantörers ekonomiska åtaganden ut?

   

  Vi hjälper dig att verifiera att lämnad information är korrekt. Vi belyser och analyserar eventuella risker i dina affärsrelationer. Vi ger dig underlag som bidrar till välgrundade beslut och skydd av ert varumärke.

  Rekrytering

  Är du på gång eller i en process att rekrytera till känsliga befattningar?

  Rekrytering

  Medarbetarna är ett företags viktigaste resurs för tillväxt och framgång. Att rekrytera och utveckla sina medarbetare är en strategiskt avgörande utmaning för alla organisationer.

  En bakgrundskontroll tillför:

  • Verifiering av att uppgifterna i kandidatens CV stämmer och motsvarar dina krav.
  • En möjlighet för rekryterande chefer att utvärdera kandidaten baserat på verifierad och vidimerad fakta, där eventuella avvikelser synliggörs och diskuteras.
  • En rättvis och trygg anställningsprocess. Det ska aldrig kunna löna sig att fuska i sin ansökan. Den som lämnar felaktiga uppgifter ska inte komma förbi de som varit ärliga.

  Att anställa olämpliga medarbetare riskerar skada varumärket, leda till kostnader och medföra en negativ inverkan på arbetsmiljön. Denna risk kan minskas med hjälp av vår kompetens och våra bakgrundskontroller.

  Våra rapporter anpassas efter vilka risker som följer med befattningen. Den ger ett tydligt beslutsunderlag i form av analyserad information samt rekommendationer kring fortsatt hantering av kandidaterna.

  Vi följer strikt de lagar och regler som finns och är medlemmar i branschorganisationen BKF, Bakgrundskontrollföretagen.


  Säker rekrytering

  Det pratas just nu mycket om identitetskapning, hur vanligt det är och vad man kan göra åt det. Identitetskapning är när en person utger sig för att vara någon annan genom att använda dennes personnummer och/eller andra uppgifter som styrker ens identitet. Hur vanligt är Identitetskapning i Sverige? Enligt en Sifo-undersökning som försäkringsbolaget My Safety låtit göra fick 156 000 svenskar sina […]

  Läs mer

  I början av sommaren fick vi in ett uppdrag från en av våra mest trogna kunder verksamma inom utbildningsbranschen. De skulle rekrytera en ny affärsområdeschef och hade nu en slutkandidat. […]

  Läs mer

  För snart tre år sedan startades bloggen Säkerrekrytering. Det är nu dags för oss att ta nästa steg med bloggen, från att Henrik har bloggat från sitt perspektiv kommer nu […]

  Läs mer

  En ökande andel konsultbolag har börjat få krav från sina kunder att konsulterna ska omfattas av samma regler som kundernas anställda personal gällande bakgrundskontroller. Vilket kan ses som helt rimligt. […]

  Läs mer

  På Stadsmissionens café och bageri i Gamla Stan, i Grillska huset, serveras härliga kakor och gott kaffe i fantastiska lokaler, som är väl värt en liten omväg om man nu […]

  Läs mer