• en
 • sv
 • Pågående dödligt våld (PDV)

  Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Internationella studier visar att en PDV-attack pågår ca 15 minuter. Konsekvenserna vid sådana händelser är så pass allvarliga att det finns goda skäl att öva sin förmåga, även om sannolikheten för en PDV-attack är låg.

  2Secure erbjuder, i samverkan med Psykologpartners AB,PP en utbildning där teori varvas med praktiska övningar med syfte att öka kunskapen gällande hanteringen av situationer som involverar pågående dödligt våld. Samarbetet mellan 2Secure och Psykologpartners innebär en unik kombination av spetskompetens inom riskminimering, taktiskt agerande, krisledning, ledarskap, stress, beteendepsykologi, emotionell krishantering och inkluderande eftervård.

  Utbildning i skydd mot PDV

  I vår PDV-utbildning tränas människor att hantera situationer där en eller flera gärningspersoner utövar väpnat våld mot en arbetsplats, skola eller allmän plats, ofta i syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Under utbildningen presenteras även konkreta och evidensbaserade verktyg för det förebyggande arbetet mot sådant våld.

  Under några timmar tränas kursdeltagarna i ageranden som är förankrade i nationell och internationell forskning, samt är anpassade till polisens arbetsmetoder. Metoden är tillämpbar i en rad olika miljöer och sammanhang där många människor vistas samtidigt.

  Ledningsansvar

  Personer i ledande ställning övas separat utifrån sina ansvarsområden och behov. Vi arbetar med att:

  • tydliggöra roller och ansvar
  • klargöra ledningens uppgifter före, under och efter en PDV-händelse
  • kartlägga aktuella utvecklingsbehov

  Samverkan

  Vi strävar efter att genomföra våra utbildningar i samverkan med den lokala polisorganisationen.

   

  Läs mer om PDV i tidningen Skydd & Säkerhet eller se TV4 Nyheternas inslag om PDV utbildning nedan:

   

  Vill du veta mer? Kontakta Marcus Oskarsson på marcus.oskarsson@2secure.se alternativt ring oss på 08 65 65 00 eller kontakta Ola Jameson på Pyskologpartners som nås på 08-4111449 eller e-post ola.jameson@psykologpartners.se.